RF / ако и RFID

На радио фрекфенција (RF) е електромагнетни фреквенција што може да се насочува во простор.

Пребарување според производителот